Лечебни дейности

Обработка на коренови канали.

Внимателно прочетете обясненията които касаят видовете предложени цени

Ценоразпис

Безопасна цена :
70 лв за един коренов канал .
Включва комплект нови инструменти с цена от 50 лв и труд 20 лв.За всеки следващ допълнително канал се заплаща 20 лв към първоначалната цена от 70 лв .

Компромисна цена

20 лв за един коренов канал
При разумно използвани в рамките на 8 обработки на зъбни канали за комплект канални инструменти при използването им съществува риск от оставане на част от върха на инструмента в кореновия канал и опасност от невъзможност за продължаване на лечението . Зъбът подлежи на изваждане в случай на усложнения като болка подуване и тн дължащи се на инфектиране на каналното и околокореновото пространство на зъба.
Риска от непълноценно лечение се основава на финансова невъзможност на пациента да си позволи скъпоструващо за него лечение. Този риск не се споделя от лекуващия зъболекар и е изцяло отговорност на пациента.

Корони :
Метална 90 лв
Метал + керамика 110 лв само външна видима част
Керамична корона 130 лв
Керамична естетична 180 лв

Протеза пластмасова обикновена 130 лв
При възраст 65 до 69 години безплатно протезиране при отсъствие на горни и долни зъби.

Мостово тяло цена само при зъботехника :
45 лв метал
55лв метал + керамика само външна видима част на короната
65 лв металокерамика

Здравно осигурени пенсионери а също и лица с намалена работоспособност не заплащат потребителска такса и допълнителна такса в рамките на трите дейности от здравната каса .Колеги медицински специалисти са освободени от потребителска такса и допълнително заплащане по здравна каса. Пациентите не заплащат потребителска такса и допълнително заплащане ако са осигурени по ЗОК и имат неизползвани дейности за съответната текуща година.