Коренова обработка или просто казано вадене на нерв

Наскоро имах случай в практиката си за който искам да разкажа. Обработката на кореновите канали ние наричаме просто казано вадене на нерв. Разбира се че това се прави ръчно и машинно но винаги с инструмент. Когато ръката изцяло движи инструмента е предимно ръчно обработването когато машината движи инструмента имаме предимно машинно обработване на каналите на корена в който е разположен съдово нервния сноп. Кое е важно и за двата метода . .Контрола който се осъществява от човешката ръка на инструмента не е достатъчен за да се определи дълбочината на проникване на инструмента а той не бива да прониква произволно навътре . Този контрол е невъзможен без измервателните прибори апекс локатори които измерват дължината на кореновия канал с точност до стотни от милиметъра. . Разбира се тази точност не е достояние на човешката ръка. . Ето това е първата причина за използването на апекслокатора . Той измерва разстоянието до края на кореновия връх и дава сигурност в работата на зъболекаря .По всичко личи че работата в кореновия канал за да бъде точна изисква подобно измерване колкото и да спазваме етичните принципи за защита на колегиалните етични норми на поведение тези колеги които биха се определили че този метод е неправилен или излишен ще се окажат рано или късно да бъдат подложени на безпощаден анализ от пациенти и колеги спестявайки от разходите си да не използват подобен уред наречен апекслокатор. Методът с подскачането на пациента убождайки го при излизане от корена на инструмента е толкова стар че ми напомня времето когато пациента е бил обезболяван с удар с чук обвит в мека материя за да бъде зашеметен достатъчно за да не чувства болка когато му вадиш зъб. Тези времена отдавна са отминали . Пациентите са вече достатъчно информирани и има много писани методологии обясняващи стига да се търси на правилните места Воден от тази мисъл яснота какво се прави с какво и на каква цена реших да дам няколко напътствия и обяснения в тази насока . Ще се опитам да направя анализ т.е изброяване на плюсовете и минусите на ръчните и машинните методи в обработка на кореновите канали .Преди всичко искам да обясня каква е целта на настоящето обяснение то има за цел да даде минимум познания които да отговорят на пациента какво точно се прави как се прави каква е цената и възможно ли е да е толкова скъпо и защо . Ето обясненията по нататък.
Кореновите канали изпълнени със съдово нервния сноп са с неправилна форма често със сплеснати очертания наподобяващи тръба която е била деформирана с удари от чук докато стените на тръбата се приближат една до друга . При това тръбата в повечето случаи е и крива . Това са даденостите на задачата. Имаме това на разположение .При ръчната обработка нямаме необходимите обороти на въртене на инструмента . Целта е да се остържат стените на кореновия канал от органични остатъци и кръв както и бактериална инфекция. Това може да стане като се въртят и плъзгат ръбовете на машинните и ръчните инструменти с движения навлизащи и връщащи се с опиране в стените на канала и обхождащи всички точки на кореновата стена . Има една физическа сила на въртене на инструмента която се измерва в Нютон на см която се задава от машината която движи инструмента във въртелива посока. При изваждането на пилата става остъргване на кореновия канал и изваждането на органичните остатъци и инфектираните с микроби органични материи. Производителят на всяка машинна пила това е инструмента с който става това остъргване препоръчва сила на въртене която не бива да е по голяма от зададената с цел да не се счупва инструмента. Контрола на тази сила се извършва с програма при която се задават параметрите на силата на въртене изразено в Нютон на см . Привържениците на ръчната обработка се обосновават на високата цена на пилите и невъзможността на пациента да разбере какво точно му се прави . Тези обяснения имат за цел да дадат светлина по този именно въпрос. Защо ръчната обработка на кореновия канал е по неточна по неефективна по рискована и по евтина . Пациентите са задължени да изберат кой метод е за предпочитане . Необходимо е и да се информират какви са предимствата и недостатъците на всеки метод както и цената на ръчния и машинния метод. За пояснение обработката с ръчен нервекстрактор са необходими един или два или колкото прецени зъболекаря нервекстрактори . За сведение цената им е http://www.technodenta.com/index.php?category=6&subcat_level1=20 или 5лв за 6 броя . С този инструмент може да се направи вадене на нерв.https://www.google.bg/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&espv=2&biw=1242&bih=580&tbm=isch&imgil=wjRtzbIw6df1HM%253A%253BoICAkG6qEaZeHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.patricia.bg%25252Fnervekstraktori-komet.html&source=iu&pf=m&fir=wjRtzbIw6df1HM%253A%252CoICAkG6qEaZeHM%252C_&usg=__uzE8GIwYlfwz_gLbTiKR0kJEZhs%3D&ved=0ahUKEwiSlJPxoL_QAhWIPRQKHaAcAxcQyjcIKA&ei=Pr41WJL9HIj7UKC5jLgB#imgrc=wjRtzbIw6df1HM%3A
след цифрата 9107 се вижда увеличения нервекстрактор

Има колеги които предпочитат на тях лично да им се обработва кореновия канал или нерва да им се вади за по евтино по този начин те го практикуват и на своите пациенти . Разбира се че цената може да бъде много приемлива и за двете страни . Какво не е направено . Както казах формата на канала трябва да си я представим на крива тръба сплескана с чук при която едната и другата стена са приближени една до друга а краищата са със сплеснати под остър ъгъл допиращи се или цепнатовидни . От това следва че в краищата инструмента не е в състояние да остърже или да изгребе кръвно органичното съдържание и то в повечето от случаите остава не отстранено а както ще разберем по нататък именно това което остава е храна за бактерии и следващите усложнения .По всичко личи че инструмент с описаната форма след цифра 9107 на страницата https://www.google.bg/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&espv=2&biw=1242&bih=580&tbm=isch&imgil=wjRtzbIw6df1HM%253A%253BoICAkG6qEaZeHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.patricia.bg%25252Fnervekstraktori-komet.html&source=iu&pf=m&fir=wjRtzbIw6df1HM%253A%252CoICAkG6qEaZeHM%252C_&usg=__uzE8GIwYlfwz_gLbTiKR0kJEZhs%3D&ved=0ahUKEwiSlJPxoL_QAhWIPRQKHaAcAxcQyjcIKA&ei=Pr41WJL9HIj7UKC5jLgB#imgrc=wjRtzbIw6df1HM%3A
няма да е в състояние да се доближи до края до срещащите се под остър ъгъл стени на канала . Това е причината да не използвам подобни нервекстрактори колкото и евтини да са . Имах колега който настояваше да му работя с подобен нервекстрактор за което категорично отказах . Настоящето описание е с оглед на това да се внесе яснота в сложната конфигурация на кореновия канал . https://www.youtube.com/watch?v=Ttdr63uSvXI&feature=youtu.be

Вашият коментар