Безплатна лечебно профилактична програма за деца и ученици до 18г

Децата след тригодишна възраст могат да бъдат асоциирани към лечебно профилактична дейност веднага щом изразят желание за това .
Всичко има за цел да създаде навици на детето и двигателни реакции спомагащи лечението отвори затвори уста стоене с отворена уста изплюване връщане в изходна позиция . До пряко лечение е рано да се пристъпва докато детето не е информирано преди това каква е целта на преглеждането и лечението как се извършва и с какви инструменти и методология несъздаващи изненада и стрес за детето .Липсата на желание у детето за игра е достатъчно основание да не се насилва . Именно в това се състои метода . Избягването на насилие се осъществява с предварителното запознаване на детето с интрументите и лечебната обстановка както и образователни и музикални програми и игри.
Необходимо е да се обяснява на детето от родителите че посещенията се правят с цел да се играе като се наблегне на всички игрови моменти возене на роботче на което се сяда използване на компютъра за създаване на умения например писане на десетопръстна система запознаване с буквите или програма за обучение позволяваща визуални и двигателни ефекти . Използване на идеята за летене в космоса стрелба с наличните инструменти по въображаеми извънземни пришълци със звуковите ефекти от реално действащите инструменти.Използване на светлинен източник огледало за наблюдаване на зъбите.
Времеви периоди за лечение.
От голямо ако не и решаващо значение е избора на период за извършване на профилактичната програма . За предпочитане е първата част от деня когато детето все още има сили и не уморено гладно или жадно .Не бива да се пренебрегва значимостта на този вид образование за зъбното здраве което е не по малко значимо от останалите общообразователни учебни предмети . Много родители са със страх от загуба на учебно време. Образователната програма е налице и тя касае много аспекти от образователния процес например компютърна грамотност .Използването на компютърни програми за писане на текст и рисуване са много интересни за децата. Детето също трябва да е в добро здравословно състояние и без страхови очаквания.Ако има симптоми на страх мероприятията се отлагат до следващия път като при активно участие от страна на детето могат да бъдат приложени всички поощрителни награди които са разумни и отговарят на нуждите на детето .При всички случаи на съдействие от страна на детето направените обещания трябва да бъдат реално изпълними и приведени в изпълнение . Това създава силно положителна настройка на детето и ускорява сътрудничеството му и адаптацията.

Коренова обработка или просто казано вадене на нерв

Наскоро имах случай в практиката си за който искам да разкажа. Обработката на кореновите канали ние наричаме просто казано вадене на нерв. Разбира се че това се прави ръчно и машинно но винаги с инструмент. Когато ръката изцяло движи инструмента е предимно ръчно обработването когато машината движи инструмента имаме предимно машинно обработване на каналите на корена в който е разположен съдово нервния сноп. Кое е важно и за двата метода . .Контрола който се осъществява от човешката ръка на инструмента не е достатъчен за да се определи дълбочината на проникване на инструмента а той не бива да прониква произволно навътре . Този контрол е невъзможен без измервателните прибори апекс локатори които измерват дължината на кореновия канал с точност до стотни от милиметъра. . Разбира се тази точност не е достояние на човешката ръка. . Ето това е първата причина за използването на апекслокатора . Той измерва разстоянието до края на кореновия връх и дава сигурност в работата на зъболекаря .По всичко личи че работата в кореновия канал за да бъде точна изисква подобно измерване колкото и да спазваме етичните принципи за защита на колегиалните етични норми на поведение тези колеги които биха се определили че този метод е неправилен или излишен ще се окажат рано или късно да бъдат подложени на безпощаден анализ от пациенти и колеги спестявайки от разходите си да не използват подобен уред наречен апекслокатор. Методът с подскачането на пациента убождайки го при излизане от корена на инструмента е толкова стар че ми напомня времето когато пациента е бил обезболяван с удар с чук обвит в мека материя за да бъде зашеметен достатъчно за да не чувства болка когато му вадиш зъб. Тези времена отдавна са отминали . Пациентите са вече достатъчно информирани и има много писани методологии обясняващи стига да се търси на правилните места Воден от тази мисъл яснота какво се прави с какво и на каква цена реших да дам няколко напътствия и обяснения в тази насока . Ще се опитам да направя анализ т.е изброяване на плюсовете и минусите на ръчните и машинните методи в обработка на кореновите канали .Преди всичко искам да обясня каква е целта на настоящето обяснение то има за цел да даде минимум познания които да отговорят на пациента какво точно се прави как се прави каква е цената и възможно ли е да е толкова скъпо и защо . Ето обясненията по нататък.
Кореновите канали изпълнени със съдово нервния сноп са с неправилна форма често със сплеснати очертания наподобяващи тръба която е била деформирана с удари от чук докато стените на тръбата се приближат една до друга . При това тръбата в повечето случаи е и крива . Това са даденостите на задачата. Имаме това на разположение .При ръчната обработка нямаме необходимите обороти на въртене на инструмента . Целта е да се остържат стените на кореновия канал от органични остатъци и кръв както и бактериална инфекция. Това може да стане като се въртят и плъзгат ръбовете на машинните и ръчните инструменти с движения навлизащи и връщащи се с опиране в стените на канала и обхождащи всички точки на кореновата стена . Има една физическа сила на въртене на инструмента която се измерва в Нютон на см която се задава от машината която движи инструмента във въртелива посока. При изваждането на пилата става остъргване на кореновия канал и изваждането на органичните остатъци и инфектираните с микроби органични материи. Производителят на всяка машинна пила това е инструмента с който става това остъргване препоръчва сила на въртене която не бива да е по голяма от зададената с цел да не се счупва инструмента. Контрола на тази сила се извършва с програма при която се задават параметрите на силата на въртене изразено в Нютон на см . Привържениците на ръчната обработка се обосновават на високата цена на пилите и невъзможността на пациента да разбере какво точно му се прави . Тези обяснения имат за цел да дадат светлина по този именно въпрос. Защо ръчната обработка на кореновия канал е по неточна по неефективна по рискована и по евтина . Пациентите са задължени да изберат кой метод е за предпочитане . Необходимо е и да се информират какви са предимствата и недостатъците на всеки метод както и цената на ръчния и машинния метод. За пояснение обработката с ръчен нервекстрактор са необходими един или два или колкото прецени зъболекаря нервекстрактори . За сведение цената им е http://www.technodenta.com/index.php?category=6&subcat_level1=20 или 5лв за 6 броя . С този инструмент може да се направи вадене на нерв.https://www.google.bg/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&espv=2&biw=1242&bih=580&tbm=isch&imgil=wjRtzbIw6df1HM%253A%253BoICAkG6qEaZeHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.patricia.bg%25252Fnervekstraktori-komet.html&source=iu&pf=m&fir=wjRtzbIw6df1HM%253A%252CoICAkG6qEaZeHM%252C_&usg=__uzE8GIwYlfwz_gLbTiKR0kJEZhs%3D&ved=0ahUKEwiSlJPxoL_QAhWIPRQKHaAcAxcQyjcIKA&ei=Pr41WJL9HIj7UKC5jLgB#imgrc=wjRtzbIw6df1HM%3A
след цифрата 9107 се вижда увеличения нервекстрактор

Има колеги които предпочитат на тях лично да им се обработва кореновия канал или нерва да им се вади за по евтино по този начин те го практикуват и на своите пациенти . Разбира се че цената може да бъде много приемлива и за двете страни . Какво не е направено . Както казах формата на канала трябва да си я представим на крива тръба сплескана с чук при която едната и другата стена са приближени една до друга а краищата са със сплеснати под остър ъгъл допиращи се или цепнатовидни . От това следва че в краищата инструмента не е в състояние да остърже или да изгребе кръвно органичното съдържание и то в повечето от случаите остава не отстранено а както ще разберем по нататък именно това което остава е храна за бактерии и следващите усложнения .По всичко личи че инструмент с описаната форма след цифра 9107 на страницата https://www.google.bg/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&espv=2&biw=1242&bih=580&tbm=isch&imgil=wjRtzbIw6df1HM%253A%253BoICAkG6qEaZeHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.patricia.bg%25252Fnervekstraktori-komet.html&source=iu&pf=m&fir=wjRtzbIw6df1HM%253A%252CoICAkG6qEaZeHM%252C_&usg=__uzE8GIwYlfwz_gLbTiKR0kJEZhs%3D&ved=0ahUKEwiSlJPxoL_QAhWIPRQKHaAcAxcQyjcIKA&ei=Pr41WJL9HIj7UKC5jLgB#imgrc=wjRtzbIw6df1HM%3A
няма да е в състояние да се доближи до края до срещащите се под остър ъгъл стени на канала . Това е причината да не използвам подобни нервекстрактори колкото и евтини да са . Имах колега който настояваше да му работя с подобен нервекстрактор за което категорично отказах . Настоящето описание е с оглед на това да се внесе яснота в сложната конфигурация на кореновия канал . https://www.youtube.com/watch?v=Ttdr63uSvXI&feature=youtu.be

Възможни затруднения при определяне на болка в зъбите .

Идеята за тази тема дойде от случай наскоро . Пациентка с болки с усилващ характер на пристъпи с временни периоди на отсъствие на болка . Необичайна картина силни нетипични болки предизвикващи загуба на работоспособност болки. Поне три зъба горе два и долу един възможни причинители на болката. Трудно диагностициране поради липса на перкуторна чувствителност т.е при почукване . Рентгенографски не се забелязят изменения т.е ранна остра фаза с всичките неудобства от загуба на работоспособност и страдание. Виждам се в чудо . Това ми се е случвало преди много години . Замислям се как би могло да се предотврати . Мисля си поне не бива да се оставят повече от един зъб нелекуван от едната страна и максимум един от другата страна на устата . Ето и съвета ми . На всички може да се случи да имате съмнение за развален зъб. Не оставяйте повече от един възможен зъб за изчакване до лечение . При спешна ситуация рисковете са много по големи . Налага се бързо да се действа и това повишава риска от грешка в диагнозата и лечението . Имайте предвид този съвет.

Необходимостта от устна хигиена

За нас зъболекарите необходимостта от устна хигиена е очевидна . По трудно е да се разбере това от пациентите родители учители децата и учениците  и административните ръководители в училищата и детските градини .

Кое да ни накара да мием и почистваме зъбите си . Защо трябва да го правим . Не ли по добре да не правим нищо. Очевидно е че трябва нещо да се прави .Откъде следва . От големия брой хора загубили добрия си  външен вид   пострадали с гастрити язви и тн. стомашни заболявания от изваждане на зъби. Как стана това . Как да го предотвратим.Усилията на учените да намерят отговор на този въпрос са дали до голяма степен отговора къде се крие причината за кариеса на зъбите това е зъбната плака нечистия мек жълтеникав налеп върху зъбната повърхност особено в местата с цепнатини който е богато населен с микроорганизми отделящи органични киселини. Именно те разтварят калциевите атоми от калциевия хидроксил апатит минерала от който е изграден зъба. Под микроскоп такъв зъбен емайл е тебеширено бял не е бляскав защото има микроскопични дупчици това са местата на разтворените  в слюнката калциеви атоми. Честотата и разпространението на кариеса сред хората е толкова голямо че вече се е превърнало в социално заболяване. В по късна възраст безпомощността на хората е очевидна . Тя се изразява в загубена дъвкателна способност нарушен външен вид намалени адаптивни възможности за хранене и социална дейност. Към всичко това се прибавя и висока цена на лечебната дейност.

Следователно къде в годините на израстване да насочим усилията си . В периода на вътреутробното развитие по време на бременността . В периода на детството 3-4 година обучение за посещаване на зъболекарския кабинет  преглед на млечните зъби и лечението им .  В периода на 6 годишна възраст когато се  появават  първите постоянни зъби зад 5 те млечни зъби  израства  6ти  постоянен зъб  . Шестите зъби 2 на горна и 2 на долна челюст се почистват по дъвкателната повърхност от родителя и детето . При наличие на дълбоки цепнатини т. н фисури се изпълват профилактично с пломбиране за спиране на кариеса .Това са най важните моменти в коит е необходимо да се получат знания какво да се направи и как. А по време на бременността да правим ли нещо . Да разбира се още от първия ден до раждането са необходими строителните материали за съграждането на  бъдещия организъм. С какво да се храни бременната жена с разнообразна храна но внимавайки да се използва храната не наведнъж много видове а на всяко хранене да присъстват живите зеленчуци зеле домати чушки праз леща картофи грах ориз орехи бадеми лешници жито мед  млечни продукти риба . Плодове според сезона . Непростимо е да се пуши по време на бременност. Както да се употребява алкохол опиати или лекарства.Този период бъдещата майка трябва да се радва да бъде обичана да бъде сред природата слънцето чистия въздух планинската вода .