Безплатна лечебно профилактична програма за деца и ученици до 18г

Децата след тригодишна възраст могат да бъдат асоциирани към лечебно профилактична дейност веднага щом изразят желание за това .
Всичко има за цел да създаде навици на детето и двигателни реакции спомагащи лечението отвори затвори уста стоене с отворена уста изплюване връщане в изходна позиция . До пряко лечение е рано да се пристъпва докато детето не е информирано преди това каква е целта на преглеждането и лечението как се извършва и с какви инструменти и методология несъздаващи изненада и стрес за детето .Липсата на желание у детето за игра е достатъчно основание да не се насилва . Именно в това се състои метода . Избягването на насилие се осъществява с предварителното запознаване на детето с интрументите и лечебната обстановка както и образователни и музикални програми и игри.
Необходимо е да се обяснява на детето от родителите че посещенията се правят с цел да се играе като се наблегне на всички игрови моменти возене на роботче на което се сяда използване на компютъра за създаване на умения например писане на десетопръстна система запознаване с буквите или програма за обучение позволяваща визуални и двигателни ефекти . Използване на идеята за летене в космоса стрелба с наличните инструменти по въображаеми извънземни пришълци със звуковите ефекти от реално действащите инструменти.Използване на светлинен източник огледало за наблюдаване на зъбите.
Времеви периоди за лечение.
От голямо ако не и решаващо значение е избора на период за извършване на профилактичната програма . За предпочитане е първата част от деня когато детето все още има сили и не уморено гладно или жадно .Не бива да се пренебрегва значимостта на този вид образование за зъбното здраве което е не по малко значимо от останалите общообразователни учебни предмети . Много родители са със страх от загуба на учебно време. Образователната програма е налице и тя касае много аспекти от образователния процес например компютърна грамотност .Използването на компютърни програми за писане на текст и рисуване са много интересни за децата. Детето също трябва да е в добро здравословно състояние и без страхови очаквания.Ако има симптоми на страх мероприятията се отлагат до следващия път като при активно участие от страна на детето могат да бъдат приложени всички поощрителни награди които са разумни и отговарят на нуждите на детето .При всички случаи на съдействие от страна на детето направените обещания трябва да бъдат реално изпълними и приведени в изпълнение . Това създава силно положителна настройка на детето и ускорява сътрудничеството му и адаптацията.

Вашият коментар